Algemene Voorwaarden

Reserveren
De reservering wordt normaalgesproken binnen 5 werkdagen per e-mail bevestigd. Heeft u na een week nog antwoord, neem dan even opnieuw contact met ons op.

Tarieven
Alle vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Indien het BTW tarief voor de verblijfsperiode afwijkt, behouden wij het recht om het verschil in rekening te brengen.
Wijzigingen en drukfouten in data, tarieven en aanbiedingen zijn nadrukkelijk voorbehouden en geven geen rechten.

Toeslagen
Dit zijn doorberekeningen van diverse toeslagen of belastingen die de overheid oplegt voor onder meer waterzuivering, toeristenbelasting en vuilafvoer. Deze toeristenbelasting bedraagt € 0,50 en de milieuheffing € 0,30  per persoon per nacht (uitgezonderd kinderen onder de 13 jaar). 

Betaling van uw reservering
U betaalt uw verblijf in twee termijnen. De eerste termijn dient te worden voldaan binnen twee weken na ontvangst van de bevestiging per e mail. Dit is 50% van de verblijfskosten voor de accommodaties en 25% voor de staanplaatsen. We berekenen geen reserveringskosten. Het resterende bedrag voor de accommodaties dient uiterlijk 6 weken voor aankomst op de camping te worden voldaan. Indien u reserveert binnen 6 weken voor aankomst, dient het gehele bedrag in een keer te worden voldaan Het resterende bedrag voor de staanplaatsen betaalt u uiterlijk een dag voor vertrek van de camping.. Bij overschrijding van de aangegeven betalingstermijnen houden wij ons het recht voor om de reservering te laten vervallen. 

Betalen door overboeking
U kunt de betaling overmaken naar het rekeningnummer van onze bank dat op de bevestiging vermeld staat, graag onder vermelding van uw naam en klantnummer. Wanneer wij de eerste betaling  hebben ontvangen, kunt u uw reservering als definitief beschouwen. U ontvangt van uw betalingen een bevestiging. 

Annuleren en verzekeren
Indien u, door welke omstandigheid dan ook, geen gebruik kunt maken van de door u gereserveerde accommodatie, vervalt uw aanbetaling.
Bij annulering van een accommodatie minder dan 6 weken voor de ingangsdatum, bent u ons 100% van het totale bedrag verschuldigd. De aanbetaling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden indien de accomodatie of staanplaats door een derde wordt gereserveerd  voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 50 euro. Wij adviseren u altijd een annuleringsverzekering af te sluiten om niet voor vervelende verrassingen komen te staan.

Camping reglement
Alle gasten dienen zich te houden aan de door de camping vastgestelde regels. Deze zijn verwoord in het informatieboekje dat bij aankomst wordt overhandigd en ter inzage op de receptie. Overtreding van het reglement kan verwijdering van de camping tot gevolg hebben zonder restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan.

Aansprakelijkheid
De camping is niet aansprakelijk voor: Schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op de camping of door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten; Onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.